IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

Wizualny potencjał tekstu – warsztat dla autorów i redaktorów

kategoria: brak danych
poziom: specjalistyczny
czas trwania: 16 godzin
cena szkolenia: 1400 netto PLN
cena szkolenia Akcja z Plusem:2000 netto PLN
cena szkolenia Akcja Plus Plus:2300 netto PLN

Opis szkolenia


Wizualny potencjał tekstu – warsztat dla autorów i redaktorów

– współczesne media tradycyjne i cyfrowe komunikują się z odbiorcą za pomocą słów i obrazów połączonych w syntetyczny przekaz. Program szkolenia pomaga „ludziom słowa” zrozumieć wzajemne zależności treści i formy graficznej i uczy specyficznej składni „języka wizualnego redagowania”. Uczestnicy szkolenia poznają zasady poprawnego przygotowania tekstu i prawdziwe bogactwo typografii, ale też dobierania zdjęć, oraz infograficznej prezentacji danych. Dwudniowe zajęcia służą między innymi nauce rozmowy autora z grafikiem, by jak najlepiej wykorzystać wizualny potencjał tekstu. Szkolenie jest przygotowane dla tych, którzy współpracują z grafikami przy redagowaniu publikacji, ale…

Dzięki powszechnie dostępnym aplikacjom, autor tekstu coraz częściej staje się osobą tworzącą też graficzną formę przekazu, zarówno na papierze, jak w blogu i serwisie społecznościowym. Darmowe i profesjonalne narzędzia pozwalają dowolnie dobierać ilustracje, kroje liter, układy typograficzne i kolory. Nawet posługując się powszechnie używanym pakietem Office wiele osób staje przed nowymi wyborami w kompletnie nieznanej dziedzinie projektowania graficznego, a co dopiero jeśli używa się Visme, Canva, Pictochart, Power Point, InDesign, itd. Szkolenie więc przygotowane także dla tych, którzy samodzielnie nadają publikacjom formę graficzną, choćby newslettera, postu na blogu, wpisu na Facebooku.

Celem zajęć jest nauka budowania narracji będącej syntezą formy literackiej i graficznej, wykorzystującej doświadczenia współczesnego wizualnego edytorstwa. Poznanie zasad wspólnej pracy z grafikiem i samodzielnego przygotowania publikacji. Zajęcia są adresowane do osób NIE ZWIĄZANYCH zawodowo z grafiką.

Formy zajęć:

 • prezentacje multimedialne
 • w grupach: szkicowanie layoutów na papierze, ocena zespołowa moderowana przez prowadzącego, poprawianie szkiców
 • w grupach: próby ćwiczebnych layoutów w komputerze, ocena zespołowa moderowana przez prowadzącego, poprawianie szkiców

Czego nauczymy

Czego się nauczysz na szkoleniu?

 • poprawnego przygotowania tekstu do prezentacji wizualnej
 • zasad stosowania tytułów, leadów, śródtytułów i innych elementów wyróżnionych typograficznie
 • kreowania pomysłów wizualnych współgrających z treścią przekazu
 • zasad współpracy redaktor-grafik w realizacji pomysłu wizualnego
 • doboru fontów i ich wpływu na charakter publikacji
 • sposobu prezentacji liczb, szukania pomysłów na infografiki
 • zasad doboru i używania zdjęć w prezentacji wizualnej
 • zasad oceny i korekty layoutu przed wysłaniem gazety do druku lub publikacji w sieci

Ponadto przedstawimy przykłady rozwiązań graficznych z całego świata, trendy i mody projektowania wizualnego, wyniki konkursów, itp.

Czego oczekujemy

Udział w szkoleniu nie wymaga zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się jakimikolwiek narzędziami, jednak przyda się wprawa w posługiwaniu się np. programem Microsoft Power Point, albo w ogóle łatwość w uczeniu się nowych aplikacji. Szkolenie może służyć doskonaleniu umiejętności zawodowych dziennikarzy, pracowników marketingu i PR, analityków rynku, sprzedawców, nauczycieli, każdej osoby zawodowo komunikującej się za pomocą mediów w realu i w sieci.

Program

Program szkolenia:

 • Zasady wizualnego opowiadania

Podstawowe pojęcia typografii — graficzne funkcje tytułu i bloków tekstu, dominanta wizualna, kontrast, hierarchia i rytm layoutu. Zależności między tytułami i innymi elementami wyróżnionymi a szpaltami tekstu, sprawowanie kontroli nad layoutem.

 • Narracja tradycyjna i alternatywna (wizualna)

Opowiadanie liniowe za pomocą długiego tekstu i wieloelementowa opowieść symultaniczna. Praca redakcyjna nad tekstem i pomysły graficzne.

 • Udział autora tekstu w kreowaniu dobrego layoutu graficznego

Czytelne prowadzenie tekstu, ustalanie liczby ilustracji, tematy zdjęciowe i ilustracje typograficzne. Szerokość tekstu i podział na szpalty.

 • Dobre zasady typograficzne

Wskazówki dla piszących, użycie znaków przestankowych, spacje, cudzysłowy, dywizy i półpauzy. Formatowanie typograficzne tekstu do wersji końcowej i do dalszej obróbki. Złe i dobre nawyki typograficzne.

 • Stałe rozwiązania typograficzne, makieta

Układ publikacji i siatka modułowa — ograniczenia  i swoboda tworzenia layoutów; zalety powtarzalności i konstrukcji modularnej.

 • Fotoedycja (dobór i edycja zdjęć)

Źródła zdjęć, zadania redaktora a funkcja fotoedytora, zdjęcia amatorskie i agencje fotograficzne. Selekcja i obróbka techniczna zdjęć do druku (publikacji cyfrowej). Koszty, prawa autorskie i podpisy (credit).

 • Formy infograficzne w praktyce

Kto robi infografiki? Role grafika i redaktora w planowaniu przekazu infograficznego. Zespołowa praca mad infografiką — korzyści i trudności. Rodzaje infografik w publikacjach, proste formy i złożone kompozycje. Narzędzia do projektowania infografik i innych layoutĻw graficznych, w tym wybrane darmowe narzędzia w sieci.

 • Publikacja w mediach społecznościowych i blogach

Analogie i różnice miedzy stroną internetową, publikacją mobilną a gazetą papierową: kontrast, hierarchia, typografia, kolor, sposób pisania tekstów, funkcja zdjęć.

Termin

Zapraszamy na zajęcia w terminie: 21-22 sierpnia 2017.

Standard szkoleń

Dbamy o wysoką jakość naszych szkoleń, ale również o komfort ich uczestników.

Zapewniamy:

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • tablety Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii  IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. Mają możliwość podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

W  ankiecie  oceniają  zarówno  poziom  swojego  zadowolenia  na  podstawie  spełnionych  oczekiwań  jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm. Liczymy się z Waszym zdaniem.