IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

User Experience w projektowaniu interfejsów użytkownika i interakcji


Niezwykle szybki rozwój technologii informatycznych ma niewątpliwy wpływ na ewolucję i ekspansję nowych systemów interaktywnych, w szczególności mobilnych, które są wykorzystywane w coraz większej liczbie dziedzin współczesnego życia. Rosnące zaawansowanie techniczne oraz liczba funkcji, które oferują takie systemy pociąga za sobą konieczność odpowiedniego analizowania, badania oraz projektowania interakcji zachodzących pomiędzy użytkownikiem a systemem komputerowym. Zadania te są podstawą dyscypliny Human-Computer Interaction. Systemy zbudowane zgodnie z metodykami HCI pozwalają na wydajną, efektywną i przyjemną pracę oraz pozwalają osiągać wysoką jakość ergonomiczno-użytkową projektowanych rozwiązań. Ma to niewątpliwy wpływ na kształtowanie pozytywnych opinii odbiorców i przekłada się na sukces rynkowy danego projektu.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest adresowane do osób pragnących poznać zasady projektowania użytecznych interfejsów użytkownika i stosować w praktyce metody pozwalające zapewnić wysoki poziom User Experience tworzonych rozwiązań interaktywnych. Finalnym efektem szkolenia jest przygotowany w formie cyfrowej interaktywny prototyp strony/aplikacji mobilnej, ukształtowany w oparciu o przeprowadzone w trakcie warsztatu ćwiczenia pozwalające zbadać potrzeby i wymagania przyszłych użytkowników.

Czego nauczymy podczas seminarium User Experience w projektowaniu interfejsów użytkownika i interakcji:

 • Zagadnień z dziedziny Human-Computer Interaction związanych z projektowaniem interfejsów użytkownika stron i aplikacji mobilnych.
 • Podstaw projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design) i zapewnienia wysokiego poziomu User Experience.
 • Wytycznych dotyczących projektowania użytecznych interfejsów użytkownika.
 • Rozumienia i analizowania potrzeb przyszłych użytkowników.
 • Tworzenie struktury i architektury informacji.
 • Projektowania nawigacji, interakcji i metod dialogu z użytkownikami.
 • Zasad i narzędzi do tworzenia prototypów aplikacji mobilnych o różnym poziomie dokładności.
 • Metod testowania użyteczności, tworzenia raportów i ewaluacji stworzonych rozwiązań interaktywnych.

Czego oczekujemy

Podstaw znajomości działania graficznych interfejsów użytkownika.

 Program seminarium User Experience w projektowaniu interfejsów użytkownika i interakcji:

 1. Wprowadzenie do zagadnień z dziedziny Interakcji Człowiek-Komputer (Human-Computer Interaction).
 2. Podstawy projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design).
 3. Wytyczne i zasady projektowania interfejsów użytkownika dla rozwiązań internetowych i mobilnych.
 4. Analiza współczesnych trendów w projektowaniu interfejsów użytkownika na przykładach.
 5. Proces koncepcyjny i analiza wymagań projektowych.
 6. Badanie potrzeb użytkowników w procesie projektowania rozwiązań interaktywnych.
 7. Podstawy tworzenia architektury informacji.
 8. Tworzenie prototypów interfejsów użytkownika o różnym poziomie dokładności za pomocą wybranych technik i narzędzi.
 9. Metody testowania użyteczności i przegląd narzędzi do ich przeprowadzania.
 10. Analiza danych i tworzenie raportów użyteczności.
 11. Podsumowanie szkolenia i omówienie źródeł rozszerzających poznane zagadnienia.

Zapraszamy na najbliższe zajęcia w terminie: 18-19 września 2017

Polecamy również: Infografika >>>