IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

Unity – pakiet

kategoria: Interaktywność
poziom: zintegrowany
czas trwania: 40 godzin
cena szkolenia: 2800 netto PLN
cena szkolenia Akcja z Plusem:3400 netto PLN
cena szkolenia Akcja Plus Plus:3700 netto PLN

Unity

Opis szkolenia

Udział w szkoleniu pakietowym Unity daje uczestnikowi możliwość wykorzystania tej technologii w różnych kierunkach np. w tworzeniu gry, aplikacji z rozszerzoną rzeczywistością czy wizualizacji obiektów, produktów. Nadrzędnym celem szkolenia jest samodzielność uczestnika w tworzeniu projektów opartych na technologii Unity bez względu na obrany kierunek specjalizacji zawodowej.

Polecamy również:

Wizualizacja produktu – interaktywne Unity >>>
Wirtualny spacer >>>
Rozszerzona rzeczywistość >>>
Integracja aplikacji z Facebook >>>

Czego nauczymy

W trakcie szkolenia Unity – pakiet nauczysz się:
 • rozpoczynać nowy projekt w Unity
 • obsługiwać edytor Unity i konfigurować go
 • dodawać do projektu sceny, a do scen obiekty
 • podstawowych właściwości GameObject’u i zasad jego budowania
 • zasad budowania hierarchii GameObject’ów
 • zmieniać własności GameObject’ów poprzez dodawanie komponentów
 • tworzyć własne komponenty w języku C#
 • obsługiwać jedną i więcej kamer w scenie
 • konfigurować interaktywną kamerę dla bohatera twojej gry
 • importować modele 3D i tekstury to projektu
 • budowania własnych materiałów dla modeli
 • optymalnego powielania elementów w scenie poprzez użycie prefab’ów
 • kształtowania i malowania terenu we własnym projekcie
 • budowania elementów kolizyjnych w scenie
 • tworzenia GUI oraz HUD na potrzeby gry
 • budowania mechanizmów menu
 • tworzyć sterowanie za pomocą klawiszy oraz sterowanie dotykowe
 • korzystać z zaawansowanych elementów edytora jak tagi czy warstwy
 • uruchamiać i kontrolować efekty dźwiękowe w grze
 • zapamiętywać stan gry i odtwarzać go
 • testować, debugować i kompilować swoje projekty
 • konfigurować i kontrolować postać swojego bohatera
 • opracowywać scenariusz gry i mechanizm podpowiedzi
 • tworzyć punkty kontrolne i sprawdzać wypełnianie scenariusza przez bohatera
 • tworzyć power-up’y jednorazowe i czasowe
 • dzielić grę na poziomy i optymalnie wczytywać je wraz z postępem gry
 • doczytywać dodatkowe elementy gry z internetu
 • obsługiwać metody asynchroniczne (coroutines)
 • wywoływać metody czasowe i cykliczne
 • obsługiwać upływ czasu w grze i wykorzystywać go
 • tworzyć symulacje fizyczne
 • konfigurować zniszczalne połączenia fizyczne pomiędzy obiektami
 • definiować grawitację w twojej grze
 • przykładać siły i momenty do obiektów
 • obsługiwać zdarzenia w kodzie
 • zasad programowania obiektowego
 • projektować elastyczne struktury obiektowe
 • obsługi i tworzenia artybutów do swoich skryptów
 • obsługi dotykowej aplikacji
 • systemu nawigacji i szukania ścieżki
 • optymalizować światło i cienie w scenach
 • czym są atlasy tekstur i dlaczego warto je stosować
 • jak dobierać wielkości tekstur i jak konfigurować je dla poszczególnych platform
 • pisać podstawowe skrypty edytorowe aby usprawnić swój workflow
 • jak instalować pluginy w projekcie
 • korzystać z AssetStore
 • izolować i przenosić fragmenty projektu które mogą być iżyte w innym projekcie
 • importować do projekty wyizolowane unitypackage

 

 

Czego oczekujemy

Znajomość obsługi komputera.

Program

Program szkolenia Unity – pakiet:

 Przygotowanie Unity do pracy

 • instalacja
 • konfiguracja
 • tworzenie projektu

 Zapoznanie z interfejsem i obsługa edytora Unity

 • poznanie podstawowych paneli edytora
 • importowanie assetów i zasady przenoszenia assetów
 • konfiguracja assetów

GameObject

 • podstawy budowania z komponentów
 • nawigacja w scenie i w projekcie
 • łączenie GameObject’ów w hierarchię
 • aktywacja – deaktywacja całego GameObject’u oraz poszczególnych komponentów

Praca w scenie 3D

 • umieszczanie assetów w scenie 3D
 • poruszanie się po scenie i odnajdywanie obiektów
 • transformacje obiektów i hierarchii obiektów
 • tryby renderowania sceny dla optymalizacji pracy
 • warstwy w scenie

Teren

 • konfiguracja i kształtowanie terenu
 • przygotowanie tekstur i malowanie terenu
 • rozmieszczanie roślinności na scenie

 Kamera

 • dodawanie i konfiguracja kamery
 • wiele kamer w scenie
 • interaktywne kamery (FPP, TPP, top-down, inne)

 Oświetlenie

 • typy świateł
 • tryby oświetlenia
 • wstęp do lightmap
 • skybox
 • ambient

 Obiekty 3D w scenie

 • szczegóły importu
 • tekstury
 • materiały
 • collidery

 Wstęp do C#

 • podstawy konstrukcji języka
 • zasady budowania skryptów C# w Unity
 • dostęp i korzystanie z dokumentacji
 • pierwsze skrypty (zmienne, metody, pętle…)

 Kompilacja cz.I

 • dla PC i MacOS
 • dla internetu
 • dla platform mobilnych (android, iOS)

 Animacja

 • animacja obiektów
 • animacja postaci
 • konfigurowanie i przełączanie animacji

 Interfejs graficzny aplikacji

 • proste i złożone kontrolki GUI
 • komunikacja kontrolek z aplikacją
 • skrypty obsługujące GUI

 C#

 • obsługa klawiszy
 • obsługa gamePadów
 • przechwytywane informacji o kolizjach obiektów
 • klikalne obiekty w scenie
 • operacje na kolekcjach obiektów
 • komunikacja pomiędzy skryptami

 Dźwięki

 • importowanie
 • uruchamianie i kontrolowanie
 • dźwięki 3D

 Efekty specjalne

Tips & Tricks

 Tworzenie i sterowanie postacią

 • przygotowanie i import modelu postacią
 • konfiguracja RIG’a
 • podpięcie animacji
 • skrypty kontrolujące postać

 Kamera śledząca bohatera

 • dobór kamery i jego konsekwencje
 • wykorzystanie gotowych rozwiązań
 • dostosowanie camery do specyficznych wymagań gry

 Opracowanie scenariusza gry

 • napisanie prostego scenariusza
 • zaplanowanie sposobu kontroli jego wypełniania
 • wyłuskanie konkretnych powielających się mechanizmów

 Spawning elementów

 • power-up’y
 • elementy ekwipunku
 • bronie, amunicja itp..
 • metody czasowe, cykliczne i asynchroniczne

 HUD dla gry

 • tworzenie
 • skrypty aktualizujące

 Stany w grze

 • menu
 • obsługa zdarzeń
 • podział gry na poziomu
 • gameOver
 • odblokowywanie i wczytywanie nowych leveli
 • zapisywanie stanu gry

 Fizyka w Unity

 • grawitacja
 • zderzenia ciał
 • własności fizyczne materiałów
 • połączenia fizyczne materiałów
 • przykładanie siły
 • przykładanie momentu obrotowego

C#

 • podstawowe zasady projektowania obiektowego
 • ciągły proces adaptacyjny
 • elastyczność kodu
 • atrybuty w Unity
 • dyrektywy dla kompilatora

 Nawigacja po scenerii

 • dostępne tereny dla bohatera
 • koszt przebycia drogi
 • szukanie ścieżki
 • omijanie przeszkód statycznych i ruchomych

 Kompilacja dla urządzeń mobilnych

 • adaptacja aplikacji
 • sterowanie dotykowej
 • dostosowanie lay-out’u
 • testowanie na urządzeniach mobilnych
 • kompilacja krok po kroku

 Optymalizacja

 • najczęściej występujące „wąskie gardła”
 • optymalizacja modeli
 • konfiguracja tekstur, dobieranie wielkości i atlasowanie
 • współużytkowanie materiałów

 Tips & Tricks

 • pomocne proste skrypty edytorowe
 • AssetStore
 • instalacja pluginów
 • wywoływanie metod z Menu edytora
 • wyłuskiwanie części projektu do użycia w innym

 

Termin

Zapraszamy na zajęcia w terminie:

4-8 września 2017.

Standard szkoleń

Dbamy o wysoką jakość naszych szkoleń, ale również o komfort ich uczestników.

Zapewniamy:

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • tablety Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii  IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. Mają możliwość podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

W  ankiecie  oceniają  zarówno  poziom  swojego  zadowolenia  na  podstawie  spełnionych  oczekiwań  jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm. Liczymy się z Waszym zdaniem.