IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

Unity moduł II

kategoria: Interaktywność
poziom: moduł II
czas trwania: 16 godzin
cena szkolenia: 1400 netto PLN
cena szkolenia Akcja z Plusem:2000 netto PLN
cena szkolenia Akcja Plus Plus:2300 netto PLN

Opis szkolenia

Unity moduł II jest kontynuacją modułu podstawowego, przygotowane dla osób, które początek pracy w Unity maja już za sobą.

Podczas szkolenia uczestnicy budują coraz bardziej zaawansowane mechanizmy znane z gier komputerowych. Język C# jest wdrożony w rozszerzonym zakresie a większy nacisk jest położony na optymalizację procesów oraz poprawianie workflow.

Polecamy również:

Unity – pakiet >>>
Wizualizacja produktu – interaktywne Unity >>>
Wirtualny spacer >>>
Rozszerzona rzeczywistość >>>

Zapraszamy do obejrzenia przykładowych projektów wykonanych w technologii Unity.

Czego nauczymy

Podczas szkolenia Unity moduł II nauczysz się:
 • konfigurować i kontrolować postać swojego bohatera
 • opracowywać scenariusz gry i mechanizm podpowiedzi
 • tworzyć punkty kontrolne i sprawdzać wypełnianie scenariusza przez bohatera
 • tworzyć power-up’y jednorazowe i czasowe
 • dzielić grę na poziomy i optymalnie wczytywać je wraz z postępem gry
 • doczytywać dodatkowe elementy gry z internetu
 • obsługiwać metody asynchroniczne (coroutines)
 • wywoływać metody czasowe i cykliczne
 • obsługiwać upływ czasu w grze i wykorzystywać go
 • tworzyć symulacje fizyczne
 • konfigurować zniszczalne połączenia fizyczne pomiędzy obiektami
 • definiować grawitację w twojej grze
 • przykładać siły i momenty do obiektów
 • obsługiwać zdarzenia w kodzie
 • zasad programowania obiektowego
 • projektować elastyczne struktury obiektowe
 • obsługi i tworzenia artybutów do swoich skryptów
 • obsługi dotykowej aplikacji
 • systemu nawigacji i szukania ścieżki
 • optymalizować światło i cienie w scenach
 • czym są atlasy tekstur i dlaczego warto je stosować
 • jak dobierać wielkości tekstur i jak konfigurować je dla poszczególnych platform
 • pisać podstawowe skrypty edytorowe aby usprawnić swój workflow
 • jak instalować pluginy w projekcie
 • korzystać z AssetStore
 • izolować i przenosić fragmenty projektu które mogą być użyte w innym projekcie
 • importować do projekty wyizolowane unitypackage

Czego oczekujemy

Podstawowa znajomość programowania w języku C# oraz podstawowa znajomość programu Unity.

Program

Program szkolenia Unity moduł II

Tworzenie i sterowanie postacią

 • przygotowanie i import modelu postacią
 • konfiguracja RIG’a
 • podpięcie animacji
 • skrypty kontrolujące postać

 Kamera śledząca bohatera

 • dobór kamery i jego konsekwencje
 • wykorzystanie gotowych rozwiązań
 • dostosowanie camery do specyficznych wymagań gry

Opracowanie scenariusza gry

 • napisanie prostego scenariusza
 • zaplanowanie sposobu kontroli jego wypełniania
 • wyłuskanie konkretnych powielających się mechanizmów

 Spawning elementów

 • power-up’y
 • elementy ekwipunku
 • bronie, amunicja itp..
 • metody czasowe, cykliczne i asynchroniczne

 HUD dla gry

 • tworzenie
 • skrypty aktualizujące

 Stany w grze

 • menu
 • obsługa zdarzeń
 • podział gry na poziomu
 • gameOver
 • odblokowywanie i wczytywanie nowych leveli
 • zapisywanie stanu gry

 Fizyka w Unity

 • grawitacja
 • zderzenia ciał
 • własności fizyczne materiałów
 • połączenia fizyczne materiałów
 • przykładanie siły
 • przykładanie momentu obrotowego

 C#

 • podstawowe zasady projektowania obiektowego
 • ciągły proces adaptacyjny
 • elastyczność kodu
 • atrybuty w Unity
 • dyrektywy dla kompilatora

Nawigacja po scenerii

 • dostępne tereny dla bohatera
 • koszt przebycia drogi
 • szukanie ścieżki
 • omijanie przeszkód statycznych i ruchomych

 Kompilacja dla urządzeń mobilnych

 • adaptacja aplikacji
 • sterowanie dotykowej
 • dostosowanie lay-out’u
 • testowanie na urządzeniach mobilnych
 • kompilacja krok po kroku

 Optymalizacja

 • najczęściej występujące „wąskie gardła”
 • optymalizacja modeli
 • konfiguracja tekstur, dobieranie wielkości i atlasowanie
 • współużytkowanie materiałów

 Tips & Tricks

 • pomocne proste skrypty edytorowe
 • AssetStore
 • instalacja pluginów
 • wywoływanie metod z Menu edytora
 • wyłuskiwanie części projektu do użycia w innym

Termin

Zapraszamy na zajęcia w terminie:
7-8 września 2017.

Standard szkoleń

Dbamy o wysoką jakość naszych szkoleń, ale również o komfort ich uczestników.

Zapewniamy:

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • tablety Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii  IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. Mają możliwość podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

W  ankiecie  oceniają  zarówno  poziom  swojego  zadowolenia  na  podstawie  spełnionych  oczekiwań  jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm. Liczymy się z Waszym zdaniem.