IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

Unity moduł I

kategoria: Interaktywność
poziom: moduł I
czas trwania: 24 godzin
cena szkolenia: 1600 netto PLN
cena szkolenia Akcja z Plusem:2200 netto PLN
cena szkolenia Akcja Plus Plus:2500 netto PLN

Opis szkolenia

Szkolenie Unity moduł I przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku Unity jak również dla tych, którzy chciałyby wkrótce poszerzyć swoje możliwości zawodowe o tworzenie interaktywnych aplikacji marketingowych. Prowadzący przeprowadzacza uczestników przez zasadnicze etapy tworzenia gry. Uczestnicy poznają nie tylko podstawy obsługi edytora Unity, budowania w nim sceny swojej gry systematycznie zwiększając stopień trudności, ale również język C# rozpoczynając od podstawowych pojęć aż po pierwsze skrypty kontrolujące grę. Wcześniejsze doświadczenie w programowaniu nie jest wymagane.
Polecamy również:
Unity moduł II >>>
Integracja aplikacji z Facebook >>>
Unity pakiet >>>
Zapraszamy do obejrzenia przykładowych projektów wykonanych w technologii Unity.

Czego nauczymy

W trakcie szkolenia Unity moduł I nauczysz się:
 • rozpoczynać nowy projekt w Unity
 • obsługiwać edytor Unity i konfigurować go
 • dodawać do projektu sceny, a do scen obiekty
 • podstawowych właściwości GameObject’u i zasad jego budowania
 • zasad budowania hierarchii GameObject’ów
 • zmieniać własności GameObject’ów poprzez dodawanie komponentów
 • tworzyć własne komponenty w języku C#
 • obsługiwać jedną i więcej kamer w scenie
 • konfigurować interaktywną kamerę dla bohatera twojej gry
 • importować modele 3D i tekstury to projektu
 • budowania własnych materiałów dla modeli
 • optymalnego powielania elementów w scenie poprzez użycie prefab’ów
 • kształtowania i malowania terenu we własnym projekcie
 • budowania elementów kolizyjnych w scenie
 • tworzenia GUI oraz HUD na potrzeby gry
 • budowania mechanizmów menu
 • tworzyć sterowanie za pomocą klawiszy oraz sterowanie dotykowe
 • korzystać z zaawansowanych elementów edytora jak tagi czy warstwy
 • uruchamiać i kontrolować efekty dźwiękowe w grze
 • zapamiętywać stan gry i odtwarzać go
 • testować, debugować i kompilować swoje projekty

Czego oczekujemy

Znajomość obsługi komputera.

Program

Program szkolenia Unity moduł I

Przygotowanie Unity do pracy

 • instalacja
 • konfiguracja
 • tworzenie projektu

Zapoznanie z interfejsem i obsługa edytora Unity

 • poznanie podstawowych paneli edytora
 • importowanie assetów i zasady przenoszenia assetów
 • konfiguracja assetów

 GameObject

 • podstawy budowania z komponentów
 • nawigacja w scenie i w projekcie
 • łączenie GameObject’ów w hierarchię
 • aktywacja – deaktywacja całego GameObject’u oraz poszczególnych komponentów

Praca w scenie 3D

 • umieszczanie assetów w scenie 3D
 • poruszanie się po scenie i odnajdywanie obiektów
 • transformacje obiektów i hierarchii obiektów
 • tryby renderowania sceny dla optymalizacji pracy
 • warstwy w scenie

 Teren

 • konfiguracja i kształtowanie terenu
 • przygotowanie tekstur i malowanie terenu
 • rozmieszczanie roślinności na scenie

Kamera

 • dodawanie i konfiguracja kamery
 • wiele kamer w scenie
 • interaktywne kamery (FPP, TPP, top-down, inne)

 Oświetlenie

 • Typy świateł
 • tryby oświetlenia
 • wstęp do lightmap
 • skybox
 • ambient

 Obiekty 3D w scenie

 • szczegóły importu
 • tekstury
 • materiały
 • collidery

Wstęp do C#

 • podstawy konstrukcji języka
 • zasady budowania skryptów C# w Unity
 • dostęp i korzystanie z dokumentacji
 • pierwsze skrypty (zmienne, metody, pętle…)

 Kompilacja cz.I

 • dla PC i MacOS
 • dla internetu
 • dla platform mobilnych (android, iOS)

 Animacja

 • animacja obiektów
 • animacja postaci
 • konfigurowanie i przełączanie animacji

 Interfejs graficzny aplikacji

 • proste i złożone kontrolki GUI
 • komunikacja kontrolek z aplikacją
 • skrypty obsługujące GUI

 C#

 • obsługa klawiszy
 • obsługa gamePadów
 • przechwytywane informacji o kolizjach obiektów
 • klikalne obiekty w scenie
 • operacje na kolekcjach obiektów
 • komunikacja pomiędzy skryptami

 Dźwięki

 • importowanie
 • uruchamianie i kontrolowanie
 • dźwięki 3D

 Efekty specjalne

Tips & Tricks

 

Termin

Zapraszamy na zajęcia w terminie:
  4-6 września 2017.

Standard szkoleń

Dbamy o wysoką jakość naszych szkoleń, ale również o komfort ich uczestników.

Zapewniamy:

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • tablety Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii  IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. Mają możliwość podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

W  ankiecie  oceniają  zarówno  poziom  swojego  zadowolenia  na  podstawie  spełnionych  oczekiwań  jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm. Liczymy się z Waszym zdaniem.