IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

Wizualizacja

Infografika

poziom:
czas trwania:

Wizualizacja danych

poziom:
czas trwania: 8 godzin

Wizualne redagowanie publikacji

poziom: specjalistyczny
czas trwania: 16 godzin godzin

Wizualny potencjał tekstu – warsztat dla autorów i redaktorów

poziom: specjalistyczny
czas trwania: 16 godzin

Wizualne redagowanie projektu i treści

poziom: specjalistyczny
czas trwania: 32 godzin

Digital Illustration

poziom: specjalistyczny
czas trwania: 16 godzin

Designer informacji – pakiet

poziom: zintegrowany
czas trwania: 24 godzin