IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

www i aplikacje mobilne

Tworzenie nowoczesnych stron internetowych – moduł I

poziom: moduł I
czas trwania: 40 godzin

Web Designer

poziom: zintegrowany
czas trwania: 96 godzin

WordPress – moduł II

poziom: moduł II
czas trwania: 24 godzin

Adobe Animate – interaktywne projekty HTML 5

poziom: specjalistyczny
czas trwania: 16 godzin