IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

Interaktywność

Tworzenie projektów w Unity

poziom: moduł I
czas trwania: 32 godziny godzin

Rozszerzona rzeczywistość Unity – moduł I

poziom: specjalistyczny
czas trwania: 16 godzin

Rozszerzona rzeczywistość Unity – moduł II

poziom: moduł II
czas trwania: 16 godzin

Rozszerzona rzeczywistość – pakiet zintegrowany

poziom: zintegrowany
czas trwania: 32 godzin

Unity moduł I

poziom: moduł I
czas trwania: 24 godzin

Unity moduł II

poziom: moduł II
czas trwania: 16 godzin

Unity – pakiet

poziom: zintegrowany
czas trwania: 40 godzin