IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

Infografika

Infografika

Seminarium Infografika składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna przygotuje słuchaczy do samodzielnego analizowania danych, ich kompletowania, selekcji, przygotowania szkicu i realizacji infografiki z użyciem prawidłowego kodowania danych. Część praktyczna to przygotowanie i tworzenie przez uczestników 1-2 szkiców infografik w oparciu o zdobytą wiedzę. Technika dowolna. Po wykonaniu szkiców nastąpi ich krytyczne omówienie.

Seminarium Infografika jest przeznaczone dla:

 • Dziennikarzy, którzy chcą poznać wydajniejsze od tekstu pisanego i mówionego formy komunikowania się
 • Grafików chcących wykorzystać swój talent w sztuce tworzenia informacji
 • Pracowników działów reklamy i marketingu, którzy chcą wykorzystać grafikę informacyjną jako element swojej strategii
 • Menedżerów, którym podlega dział infografiki i chcieliby poprawić wyniki zespołu, bądź chcieliby taki dział stworzyć

Od uczestników oczekujemy umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, mile widziane doświadczenie w przygotowaniu informacji i zmysł plastyczny. Mile widziana, choć niekonieczna, umiejętność posługiwania się programami graficznymi.
Szkolenie umożliwia opanowanie prawidłowego tworzenia skutecznych, spójnych i komunikatywnych infografik na wszystkich etapach ich powstawania.

Najbliższe zajęcia będą realizowane w terminie 4 września 2017.

Program seminarium Infografika:

 • Czym jest infografika? Co wyróżnia infografikę z gamy rodzajów komunikacji wizualnej? Jakie są te rodzaje?
 • Historia infografiki w kulturze, religii i mediach.
 • Obrazowanie danych, opowiadanie obrazem, czy infodesign? Omówienie głównych trendów w światowej infografice
 • Rodzaje infografik. Typologia w skrócie. Jak uniknąć błędów stosując określony typ infografiki?
 • Etapy tworzenia infografiki. Rola zespołu w tym procesie. Organizacja pracy.
 • Język infografiki. Gramatyka i styl. Interakcja między jej elementami. Łączenie elementów w zdania równorzędne i zależne.
 • Kodowanie informacji do rozmiaru i koloru.
 • Funkcje koloru
 • Poprawna nawigacja. Następstwo czasu w infografice. Wpływ tych elementów na kształt i układ informacji.
 • Prawidłowa konstrukcja komunikatu wizualnego. Selekcja i redukcja jako zasada kreacji.
 • Percepcja infografiki. Jak kontekst kulturowy, doświadczenie, stereotypy może zniekształcić  przekaz? I jak tego uniknąć?
 • Wpływ rozwoju mediów elektronicznych na ewolucję gatunku. Rola wielkości i rozdzielczości medium. Czym zastąpić brakujące miejsce?
 • Zmiany jakie niesie ze sobą wprowadzenie dotyku do obsługi interface’u użytkownika.
 • Kiedy należy unikać interakcji i dlaczego tak często?
 • Kryteria skuteczności infografiki.
 • Elementy komunikatu wizualnego.
 • Etyka w pracy infografika
 • Czy infografika może być elementem skutecznego komunikatu perswazyjnego?
 • Jak tworzy się infografikę dla Dużego Klienta Korporacyjnego krok po kroku?  I dlaczego wprowadzanie zmian może być skutecznym narzędziem pracy?
 • Niemedialne zastosowanie infografiki. Przykłady.

Zajęcia praktyczne:

 • Przedstawienie tematu.
 • Podział słuchaczy na 2-4 osobowe grupy.
 • Praca w grupach pod okiem trenera.
 • Prezentacje gotowych szkiców.
 • Omówienie ewentualnych błędów i próba odnalezienia alternatywnych sposobów pokazania zagadnienia.
 • Organizator seminarium udostępnieni salę multimedialną,  arkusze papieru, nożyczki, korektor, taśmę klejącą, kilka zestawów markerów w 4 kolorach.
Polecamy również: Projektowanie interfejsów – dobre praktyki >>>