IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

Kontakt

IT Media s.c.

ul. Jagiellońska 88 03-215 Warszawa www.itmedia.pl

Dział szkoleń

tel. 22 678 38 87 tel. 22 743 15 41 tel. 22 743 25 94 tel. 22 675 36 66 tel. 22 679 78 78 szkolenia@itmedia.pl

Dział handlowy

tel. 022 678 35 52 tel. 022 678 36 16 tel. 022 679 25 94 tel. 022 743 38 87 handlowy@itmedia.pl