IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE

Kontakt

IT Media s.c.

ul. Jagiellońska 88
03-215 Warszawa
www.itmedia.pl

Dział szkoleń

tel. 22 678 38 87
tel. 22 743 15 41
tel. 22 743 25 94
tel. 22 675 36 66
tel. 22 679 78 78
szkolenia@itmedia.pl

Dział handlowy

tel. 022 678 35 52
tel. 022 678 36 16
tel. 022 679 25 94
tel. 022 743 38 87
handlowy@itmedia.pl