IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

Grafik Designer – pakiet

kategoria: Grafika komputerowa
poziom: specjalistyczny
czas trwania: 64 godzin
cena szkolenia: 4400 netto PLN
cena szkolenia Akcja z Plusem:5000 netto PLN
cena szkolenia Akcja Plus Plus:5300 netto PLN

Opis szkolenia

Grafik Designer to pakiet łączący zakres umiejętności projektowania graficznego oraz wdrożenia znajomości programów graficznych Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Do doskonałe szkolenie dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swą przygodę z profesjonalnymi aplikacjami graficznymi firmy Adobe, ale chcą wiedzieć jak projektować i poznać złote zasady kompozycji, sposobów wykorzystania typografii. Dla wszystkich, którzy myślą o grafice, projektowaniu, fotografii i cyfrowej, ale także dla entuzjastów i pracowników marketingu, którzy samodzielnie chcieliby realizować swe pomysły artystyczne, przygotowaliśmy to szkolenie.

Czego nauczymy

Obsługi programów Adobe Photoshop, Adobe Illustrator oraz wiualnego redagowania publikacji.

Czego oczekujemy

Podstawowa znajomość obsługi komputera PC bądź MAC

Program

Etap I Grafika komputerowa moduł I

Program szkolenia Adobe Photoshop

 • Preferencje pracy z programem i ustawienia koloru
 • Budowa obrazu i formaty zapisu
 • Modele kolorów RGB, CMYK i Lab
 • Praca z programem Bridge
 • Ekran, palety i narzędzia
 • Przydatne skróty klawiaturowe
 • Malowanie i narzędzia malarskie
 • Praca z tabletem Wacom
 • Podstawy selekcji i narzędzia zaznaczania
 • Wycinanie obiektów z tła
 • Edycja zaznaczenia
 • Quick Mask Tool
 • Retusz i narzędzia retuszu
 • Retusz z zachowaniem perspektywy
 • Narzędzia ręcznej korekcji świateł i kolorów
 • Ręczna korekta ostrości
 • Korekta sylwetki i budowy ciała
 • Praca z warstwami
 • Smart Objects
 • Przekształcenia warstw – montaże wielowarstwowe
 • Filtry korekcyjne
 • Korekta tonalna i barwna
 • Narzędzia korekcji kolorów, świateł i kontrastu
 • Selective Color, Shadows/Hightlights, Black&White do korekcji zdjęć
 • Maski warstw
 • Style warstw i Smart Filtry
 • Montaże wielowarstwowe z użyciem masek
 • Efekty specjalne
 • Praca z tekstem
 • Praca z obiektami 3D
 • Zarządzanie wielkością dokumentu
 • Zapis pracy do wydruku i prezentacji w sieci

Program szkolenia Adobe Illustrator

 • Preferencje pracy z programem i podstawowe ustawienia koloru
 • Grafika wektorowa
 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Ekran, palety i narzędzia Illustratora
 • Tworzenie i edycja prostych kształtów wektorowych
 • Grupowanie i blokowanie obiektów, praca z grupą
 • Zaznaczanie obiektów
 • Edycja ścieżek z wykorzystaniem narzędzia Direct Selection Tool
 • Nadawanie koloru wypełniania i obrysu ścieżek
 • Wykorzystanie narzędzi z palety Pathfinder
 • Narzędzia rysunkowe i ich opcje
 • Narzędzia malarskie i malowanie
 • Praca z pędzlem Blob Brush
 • Wykorzystanie narzędzia Blend Tool
 • Tworzenie i edycja ścieżek za pomocą narzędzia Pen Tool
 • Narzędzia transformacji i edycji ścieżek
 • Symbole w programie Illustrator
 • Import i praca z grafiką bitmapową
 • Praca z tekstem
 • Maskowanie
 • Wykorzystanie polecenia Live Trace
 • Wykorzystanie funkcji Live Paint
 • Użycie funkcji Recolor Artwork
 • Dodawanie i edycja efektów
 • Tworzenie obiektów 3D
 • Tworzenie ilustracji wektorowych
 • Przygotowanie pracy do druku
 • Przygotowanie grafiki do publikacji w Internecie

Etap II Wizualne redagowanie publikacji


Program szkolenia Wizualne redagowanie publikacji

 • Zasady wizualnego opowiadania historii w mediach
  -graficzne funkcje tytułu i bloków tekstu — wprowadzenie do typografii. Dominanta wizualna, kontrast, hierarchia i rytm layoutu. Zależności między składnikami layoutu, kontrola nad zastosowanymi środkami.
 • Narracja tradycyjna i alternatywna (wizualna)
  -opowiadanie liniowe za pomocą długiego tekstu i wieloelementowa opowieść symultaniczna. Praca redakcyjna z autorami tekstów i grafikami nad formą przekazu.
 • Projektowanie dobrego layoutu ze zdjęciami i bez
  -czytelne prowadzenie tekstu, ustalanie liczby ilustracji, tematy zdjęciowe i ilustracje typograficzne. Szerokości szpalt, ograniczenia i swoboda kreacji w gazecie.
 • Poprawianie złych layoutów, szybka korekta błędów
  -ocena jakości layoutów, dobieranie właściwych słów i kryteriów, korzyści z oceniania. Znajdowanie szybkich sposobów poprawy gotowego layoutu tuż przed publikacją.
 • Fotoedycja prasowa
  -źródła zdjęć, zadania redaktora a zadania fotoedytora, zdjęcia obywatelskie. Selekcja i bróbka zdjęć w redakcji prasowej, konflikt fotograf – fotoedytor. Podstawy doboru, kompozycji i kadrowania zdjęć do druku (publikacji). Koszty i prawa autorskie.
 • Formy infograficzne w praktyce gazetowej
  -kto robi infografiki w gazecie? Role grafika i redaktora w planowaniu. Zespołowa praca mad infografiką — korzyści i trudności. Rodzaje infografik w gazecie, proste formy i złożone kompozycje. Budowanie layoutu na infografice i prostej infografiki na ilustracji.
 • Zróżnicowanie stylistyczne gazet
  -czym się naprawdę różni tabloid od gazety opinii? Tabloidyzacja prasy, mimowolne i świadome upodobnienie się do tabloidu. Czy istnieją zasady layoutu tabloidowego? Mody i style graficzne w prasie.
 • Zasady współpracy wewnątrzredakcyjnej, redakcyjny „workflow”. Planowane wydania z uwzględnieniem wizualizacji pomysłów. Wpływ koncepcji wizualizacji na pracę autorów tekstów. Zapobieganie konfliktom między autorami i grafikami.
 • Odświeżanie wyglądu gazety (redesign)
  -prawdziwe i urojone powody zmian graficznych, niezbędne etapy i czas ich trwania, dobór i zakup fontów, lista koniecznych prac… Decyzje graficzne mające konsekwencje ekonomiczne.
 • Stałe rozwiązania typograficzne, makieta
  -układ wydania i siatka modułowa — ograniczenia  i swoboda tworzenia layoutów.
 • Analogie i różnice miedzy stroną internetową, publikacją mobilną a gazetą papierową: kontrast, hierarchia, typografia, kolor, sposób pisania tekstów. Dziennikarstwo wielofunkcyjne: pisanie i fotografowanie/filmowanie do internetu i gazety.

Termin

Grafik Designer

Etap I Grafika komputerowa moduł I

Adobe Photoshop moduł I: 4-6 września 2017,

Adobe Illustrator moduł I: 21-23 sierpnia 2017.

Etap II Wizualne redagowanie publikacji

Wizualne redagowanie publikacji: 14-15 września 2017

Standard szkoleń

Dbamy o wysoką jakość naszych szkoleń, ale również o komfort ich uczestników.

Zapewniamy:

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • tablety Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii  IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. Mają możliwość podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

W  ankiecie  oceniają  zarówno  poziom  swojego  zadowolenia  na  podstawie  spełnionych  oczekiwań  jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm. Liczymy się z Waszym zdaniem.