IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

Designer informacji – pakiet

kategoria: DTP – Przygotowanie do druku
poziom: zintegrowany
czas trwania: 24 godzin
cena szkolenia: 1850 netto PLN
cena szkolenia Akcja z Plusem:2450 netto PLN
cena szkolenia Akcja Plus Plus:2750 netto PLN

Opis szkolenia


Designer informacji – pakiet to 3 dniowe szkolenie, które swym zakresem obejmuję zajęcia z zakresu Wizualnego redagowania publikacji oraz Infografiki.
Celem Wizualnego redagowania publikacji jest wprowadzenie do nowoczesnego edytorstwa, projektowanie graficzne layoutów, typografia i fotoedycja w praktyce redakcyjnej.
Seminarium Infografika składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna przygotuje słuchaczy do samodzielnego analizowania danych, ich kompletowania, selekcji, przygotowania szkicu i realizacji infografiki z użyciem prawidłowego kodowania danych. Część praktyczna to przygotowanie i tworzenie przez uczestników 1-2 szkiców infografik w oparciu o zdobytą wiedzę. Technika dowolna. Po wykonaniu szkiców nastąpi ich krytyczne omówienie.

Czego nauczymy

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • projektowania graficznego przejrzystego layoutu gazety, magazynu, strony internetowej
 • podstaw fotoedycji prasowej
 • kreowania pomysłów wizualnych współgrających z treścią przekazu
 • doboru fontów, zasad projektowania makiety nowej gazety
 • procedury odświeżania graficznego gazety (redesign)
 • zasad współpracy redaktor-grafik w realizacji pomysłu wizualnego
 • zasad oceny i korekty layoutu przed wysłaniem gazety do druku lub publikacji w sieci
 • opanowania prawidłowego tworzenia skutecznych, spójnych i komunikatywnych infografik na wszystkich etapach ich powstawania.

Czego oczekujemy

Szkolenie skierowane przede wszystkim dla aktywnych zawodowo redaktorów prasy „papierowej” i mediów cyfrowych, grafików (także dyrektorów artystycznych) oraz wydawców. Dla wszystkich, którzy mają wpływ na formę graficzną gazet, stron internetowych i publikacji mobilnych.

Szkolenie, choć poświęcone głównie prasie, może się też przydać innym specjalistom redagującym publikacje, np. broszury, raporty, czy inne „handouty”: analitykom danych społecznych i ekonomicznych (np. GUS), badaczom rynku, pracownikom PR oraz marketingu, itp.

Umiejętności i materiały
Na zajęciach mogą się przydać umiejętności posługiwania się programami do składu, jak Adobe InDesign albo QuarkXPress, oraz do obróbki ilustracji, jak Adobe Photoshop, jednak nie jest to warunek konieczny.

Od uczestników oczekujemy również umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, mile widziane doświadczenie w przygotowaniu informacji i zmysł plastyczny. Mile widziana, choć niekonieczna, umiejętność posługiwania się programami graficznymi.

Program

Kolejność zajęć jest dowolna:

Program zajęć:

Wizualne redagowanie publikacji:

 • Zasady wizualnego opowiadania historii w mediach

Graficzne funkcje tytułu i bloków tekstu — wprowadzenie do typografii. Dominanta wizualna, kontrast, hierarchia i rytm layoutu. Zależności między składnikami layoutu, kontrola nad zastosowanymi środkami.

 • Narracja tradycyjna i alternatywna (wizualna)

Opowiadanie liniowe za pomocą długiego tekstu i wieloelementowa opowieść symultaniczna. Praca redakcyjna z autorami tekstów i grafikami nad formą przekazu.

 • Projektowanie dobrego layoutu ze zdjęciami i bez

Czytelne prowadzenie tekstu, ustalanie liczby ilustracji, tematy zdjęciowe i ilustracje typograficzne. Szerokości szpalt, ograniczenia i swoboda kreacji w gazecie.

 • Poprawianie złych layoutów, szybka korekta błędów

Ocena jakości layoutów, dobieranie właściwych słów i kryteriów, korzyści z oceniania. Znajdowanie szybkich sposobów poprawy gotowego layoutu tuż przed publikacją.

 • Fotoedycja prasowa

Źródła zdjęć, zadania redaktora a zadania fotoedytora, zdjęcia obywatelskie. Selekcja i bróbka zdjęć w redakcji prasowej, konflikt fotograf – fotoedytor. Podstawy doboru, kompozycji i kadrowania zdjęć do druku (publikacji). Koszty i prawa autorskie.

 • Formy infograficzne w praktyce gazetowej

Kto robi infografiki w gazecie? Role grafika i redaktora w planowaniu. Zespołowa praca mad infografiką — korzyści i trudności. Rodzaje infografik w gazecie, proste formy i złożone kompozycje. Budowanie layoutu na infografice i prostej infografiki na ilustracji.

 • Zróżnicowanie stylistyczne gazet

Czym się naprawdę różni tabloid od gazety opinii? Tabloidyzacja prasy, mimowolne i świadome upodobnienie się do tabloidu. Czy istnieją zasady layoutu tabloidowego? Mody i style graficzne w prasie.

 • Zasady współpracy wewnątrzredakcyjnej, redakcyjny „workflow”. Planowane wydania z uwzględnieniem wizualizacji pomysłów. Wpływ koncepcji wizualizacji na pracę autorów tekstów. Zapobieganie konfliktom między autorami i grafikami.
 • Odświeżanie wyglądu gazety (redesign)

Prawdziwe i urojone powody zmian graficznych, niezbędne etapy i czas ich trwania, dobór i zakup fontów, lista koniecznych prac… Decyzje graficzne mające konsekwencje ekonomiczne.

 • Stałe rozwiązania typograficzne, makieta

Układ wydania i siatka modułowa — ograniczenia  i swoboda tworzenia layoutów.

 • Analogie i różnice miedzy stroną internetową, publikacją mobilną a gazetą papierową: kontrast, hierarchia, typografia, kolor, sposób pisania tekstów. Dziennikarstwo wielofunkcyjne: pisanie i fotografowanie/filmowanie do internetu i gazety

Infografika:

 • Czym jest infografika? Co wyróżnia infografikę z gamy rodzajów komunikacji wizualnej? Jakie są te rodzaje?
 • Historia infografiki w kulturze, religii i mediach.
 • Obrazowanie danych, opowiadanie obrazem, czy infodesign? Omówienie głównych trendów w światowej infografice
 • Rodzaje infografik. Typologia w skrócie. Jak uniknąć błędów stosując określony typ infografiki?
 • Etapy tworzenia infografiki. Rola zespołu w tym procesie. Organizacja pracy.
 • Język infografiki. Gramatyka i styl. Interakcja między jej elementami. Łączenie elementów w zdania równorzędne i zależne.
 • Kodowanie informacji do rozmiaru i koloru.
 • Funkcje koloru
 • Poprawna nawigacja. Następstwo czasu w infografice. Wpływ tych elementów na kształt i układ informacji.
 • Prawidłowa konstrukcja komunikatu wizualnego. Selekcja i redukcja jako zasada kreacji.
 • Percepcja infografiki. Jak kontekst kulturowy, doświadczenie, stereotypy może zniekształcić przekaz? I jak tego uniknąć?
 • Wpływ rozwoju mediów elektronicznych na ewolucję gatunku. Rola wielkości i rozdzielczości medium. Czym zastąpić brakujące miejsce?
 • Zmiany jakie niesie ze sobą wprowadzenie dotyku do obsługi interface’u użytkownika.
 • Kiedy należy unikać interakcji i dlaczego tak często?
 • Kryteria skuteczności infografiki.
 • Elementy komunikatu wizualnego.
 • Etyka w pracy infografika
 • Czy infografika może być elementem skutecznego komunikatu perswazyjnego?
 • Jak tworzy się infografikę dla Dużego Klienta Korporacyjnego krok po kroku? I dlaczego wprowadzanie zmian może być skutecznym narzędziem pracy?
 • Niemedialne zastosowanie infografiki. Przykłady.

Zajęcia praktyczne:

 • Przedstawienie tematu.
 • Podział słuchaczy na 2-4 osobowe grupy.
 • Praca w grupach pod okiem trenera.
 • Prezentacje gotowych szkiców.
 • Omówienie ewentualnych błędów i próba odnalezienia alternatywnych sposobów pokazania zagadnienia.
 • Organizator seminarium udostępnieni salę multimedialną, arkusze papieru, nożyczki, korektor, taśmę klejącą, kilka zestawów markerów w 4 kolorach.

Termin

Kolejność zajęć jest dowolna:

Zapraszamy na zajęcia w terminach:

Infografika: 12 czerwca 2017
Wizualne redagowanie publikacji: 6-7 lipca 2017

Standard szkoleń

Dbamy o wysoką jakość naszych szkoleń, ale również o komfort ich uczestników.

Zapewniamy:

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • tablety Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii  IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. Mają możliwość podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

W  ankiecie  oceniają  zarówno  poziom  swojego  zadowolenia  na  podstawie  spełnionych  oczekiwań  jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm. Liczymy się z Waszym zdaniem.